Sporobójcze chlorowe tabletki do mycia i dezynfekcji powierzchni, sanitariatów oraz dezaktywacji materiału organicznego (krwi, wydalin, wydzielin)

WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU:

  • wysoce skuteczna substancja aktywna i łatwe dozowanie
  • preparat posiada szerokie spektrum mikrobójcze wobec bakterii, grzybów (Candida albicans i Aspergillus brasiliensis), prątków (M.Terrae i M.Avium), wirusów (HIV, HBC,HCV, Covid, Ebola, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno, Polio) oraz spor (w tym Cl.Difficile rybotyp 027)
  • środek został przebadany zgodnie z normami obszaru medycznego: PN-EN 13727; PN-EN 13624; PN-EN 14348; PN-EN 14476; PN-EN 13697; PN-EN 16615; PN-EN 17126
  • potwierdzone działanie w warunkach wysokiego obciążenia (warunki brudne) w niskim stężeniu roztworu roboczego 1000ppm (0,18% - 1tab /1,5l wody) i krótkim czase ekspozycji 15 minut
  • możliwość użycia do powierzchni mających kontakt z żywnością
  • posiada potwierdzoną badaniami wysoką kompatybilność materiałową, nie pozostawiają plam, smug i osadu na dezynfekowanych powierzchniach
  • potwierdzone badaniami trwałość roztworu roboczego powyżej 24 godzin

SPOSÓB UŻYCIA: 

Mycie i dezynfekcja powierzchni: Przygotować roztwór preparatu rozpuszczając odpowiednią do zastosowania liczbę tabletek w wodzie zgodnie z tabelą dozownia. Przygotowanym roztworem przemywać powierzchnie lub zanurzyć w nim dezynfekowany przedmiot. Powierzchnie mające kontakt z żywnością po przemyciu należy spłukać wodą. Odczekać 15 minut.

CERTYFIKATY I ATESTY:

Pozwolenie nr 7369/18 na obrót produktem biobójczym 

OPAKOWANIE:

300 tab