Wysoko wydajny sporobójczy koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i innych inwazyjnych wyrobów medycznych

WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU:

  • preparat posiada badania zgodnie z najnowszymi wytycznymi normy PN-EN 14485
  • posiada szerokie spektrum mikrobójcze wobec bakterii (w tym MRSA i VRE), grzybów, prątków (M.Terrae i M.Avium) oraz wirusów (HIV, HBC,HCV, Covid, Ebola, Vaccinia, Rota, Noro), S (Cl.Difficile)
  • środek został przebadany zgodnie z normami obszaru medycznego w warunkach brudnych: PN-EN 13727; PN-EN 14561; PN-EN 13624; PN-EN 14563; PN-EN 14348; PN-EN 14476; EN 13704
  • niskie stężenie roztworu roboczego już od 0,25% i krótki czas ekspozycji już od 5 minut
  • bardzo dobre właściwości myjące, pozwalające na skuteczne usuwanie zaschniętych zabrudzeń organicznych
  • posiada potwierdzoną badaniami wysoką kompatybilność materiałową
  • możliwość użycia w myjkach ultradźwiekowych
  • aktywny wobec spor

SPOSÓB UŻYCIA: 

Dezynfekcja i mycie w kąpieli zanurzeniowej: Sterisept Instru jest preparatem w koncentracie, roztwór roboczy przygotowuje się poprzez odpowiednie rozcieńczenie w wymaganym stężeniu środka w wodzie. Na przykład rocieńczyć 5 ml Sterisept Instru w 995 ml wody z kranu, aby uzyskać 0,5% roztwór roboczy.

Po użyciu narzędzia należy zdemontować i następnie umieścić w roztworze roboczym Sterisept Instru. Doczyścić mechanicznie w razie potrzeby. Upewnić się, że wszystkie powierzchnie są całkowicie pokryte roztworem, unikać pęcherzyków powietrza. Po zalecanym czasie ekspozycji dokładnie spłukać wszystkie instrumenty pod bieżącą wodą o minimalnej jakości wody pitnej.

Dezynfekcja i mycie w kąpieli ultradźwiękowej: Sterisept Instru można stosować we wszystkich myjkach ultradźwiękowych. Należy przestrzegać czasu kontaktu podanego przez producenta przyrządu i nie przegrzewać roztworu roboczego. 

Gotowy roztwór roboczy może być użyty w ciągu 14 dni. Używany roztwór należy wymieniać codziennie lub po użyciu, jeżeli jest wyraźnie zanieczyszczony.  Przechowywać w zamkniętych pojemnikach w temperaturze pokojowej.

Sterisept Instru nie może być stosowany razem z preparatami na bazie aldehydów.

CERTYFIKATY I ATESTY:

Wyrób medyczny kl. IIb

Znak CE0537

OPAKOWANIE:

1000 ml z dozownikiem / 5000 ml